The hilights of 55 Russian championship in helicopter sport.

23 September 2020
Vasiliev-Degtyar / Sotnikov-Rodionov
Vasiliev-Degtyar / Yablokov-Podoynitsyn